Groepstherapie

Op basis van psychodrama en voice dialogue

Procedure

De groepstherapie begint met een individuele intake om te komen tot een hulpvraag. In deze sessie wordt gekeken naar uw probleem en uw achtergrondgegevens. Ook wordt gekeken of psychodrama bij u past en een bijdrage kan leveren aan het oplossen of verminderen van uw klachten of problemen. Aan het einde van de intake wordt samen met u het probleem helder geformuleerd om vervolgens tot een passend behandelplan te komen. In het behandelplan wordt in samenspraak met u een voorstel gedaan welke vorm voor u het meest geschikt is: individueel of in een groep, wat de behandelduur zal zijn en welke behandel frequentie voor u het meest geschikt is. Een individuele sessie duurt drie kwartier tot een uur en een kwartier. Een groepssessie duurt twee tot drie uur afhankelijk van het programma en de gemaakte afspraak. Tijdens de behandeling zal wanneer wenselijk een tussenevaluatie plaatsvinden om samen te bekijken hoe uw ontwikkeling tot nu toe is verlopen en hoe u wenst door te gaan. Aan het eind wordt de behandeling met een evaluatiegesprek afgesloten.

Elk psychodrama wordt zorgvuldig en met aandacht opgebouwd. Hiervoor worden verschillende fases aangehouden.

  • Er is een warming up om het individu of de groep losser te maken en bij groepspsychodrama de groepsband te vergroten. De warm up is een voorbereidende fase waarin spel, discussie en beweging het mogelijk maakt om emotionele, fysieke en intellectuele energie te voorschijn te roepen.
  • Daarna volgt het maken van een behandelcontract. Hierin wordt vastgesteld aan wat, van waaruit en waarom een persoon wil werken aan een bepaald onderwerp.
  • De volgende fase wordt enactment genoemd. In een psychodrama worden deelnemers aangemoedigd om hun innerlijke wereld en hun ervaringen met anderen door dramatisering, rollenspel en zelfexpressie te laten zien. De innerlijke belevingswereld en de interpersoonlijke ervaringen worden duidelijker door deze in een scène neer te zetten of door zelfexpressie te laten zien dan met woorden alleen. Hierbij wordt zowel verbale als non-verbale communicatie gebruikt.
  • Het is de bedoeling dat de actie eindigt in catharsis of inzicht. Catharsis betekent zuivering, reiniging, loutering. Het is de  mentale, emotionele en lichamelijke bevrijding van een probleem waardoor spanningen wegvallen en een vernieuwd gevoel ontstaat. Inzicht in psychodrama ontstaat niet door verbale duidingen maar door het uitspelen. Actie-inzicht is het resultaat van verschillende vormen van leren: via het lichaam, cognitie of catharsis in het spel. De psychodramatherapeut faciliteert nieuwe inzichten door middel van dubbelen, rolwisseling of andere psychodramatechnieken om integratie van het emotionele, het cognitieve, de verbeelding, het gedrag en interpersoonlijke leerervaringen te bevorderen.
  • Het afronden van een scène gebeurd doordat de hoofdrolspeler op eigen wijze een conclusie trekt uit de psychotherapeutische enactment die is ondernomen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: symbolisch vervullen van behoeften, vergeven van schuld, concrete doelen voor de toekomst, of nieuwe ervaringen die de kiemen zijn voor nieuw vertrouwen of hoop.
  • Bij groepspsychodrama volgt hierna het nagesprek: de sharing. De groep vormt net als bij de start weer een cirkel. Groepsleden delen één voor één wat hen heeft geraakt of wat ze tijdens het psychodrama hebben ervaren. Bij het delen van de ervaringen over het psychodrama blijkt vaak dat tijdens het psychodrama ook de andere groepsleden persoonlijke problemen en problematische ervaringen hebben verwerkt.

 

Groepstherapie - Voor wie?

En zijn er één of meer van de volgende punten herkenbaar voor u:                                                                                                                         

U ervaart persoonlijke problemen, zoals weinig zelfvertrouwen, moeite om nee te zeggen of voor zelf op te komen.
U voelt zich vaker eenzaamheid
U hebt last van woede en agressieve buien en weet niet goed hiermee om te gaan.
Zingevingvraagstukken: u wikt en weegt en weet niet wat u wilt
U hebt  problemen in het contact met anderen zoals met uw partner, uw kinderen, familie of anderen zoals collega’s op het werk.
U hebt last van lichaamskwalen zonder medische oorzaak
U hebt het gevoel dat u overspannen, burn-out of depressief raakt.
U balans tussen privé en werk is zoek.
U vind het lastig belangrijke keuzes en beslissingen te nemen.
U ervaart stress en of vermoeidheid
U hebt te maken met rouw of moeite bepaalde zaken los te laten en te accepteren.
 

Worstelen met uzelf is niet wat u echt wilt. Leven in een voor u juiste balans is wat u nodig hebt om u goed te voelen. Wat daarvoor nodig is, is zelfkennis en het vermogen om zaken vanuit een andere invalshoek te kunnen bekijken. M.b.v. de groepstherapie gaan we grondig met uw vragen aan de slag.

Resultaat
Aan het eind van uw traject hebben wij het volgende beeld voor ogen:
U leeft en werkt in een heerlijke flow. Waarin u leeft vanuit uw passie en innerlijke vrijheid. Waarin u zich niet laat opjagen en leiden door angst. Waarin u in het hier en nu kan zijn en niet steeds bezig bent met de toekomst of het verleden. Waarin u vitaliteit en levensenergie ervaart en helemaal uzelf kan zijn zonder voorwaarden…

Wellicht ervaar u dit resultaat nog niet volledig aan het einde van de groepstherapie, maar het geloof in uzelf dat u dit kunt en gaat bereiken zal zich sterk in u ontwikkelen.

Een gemiddeld traject duurt tien tot twaalf bijeenkomsten, dit is afhankelijk van uw vragen en thema’s en de duur van de groep wat we tijdens de intake met u bespreken

 

Groepstherapie in de regio Helmond, Gemert, Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende , Eindhoven, Valkenswaard, Waalre

Copyright © 2019 Hochstenbach Trainingen, Coaching & therapie
Webdesign & CMS by Downdijk