Life - of personal coaching

Wat is life - of personal coaching?

Life Coaching richt zich op het verhogen van de levenskwaliteit. Levenskwaliteit is de mate van gelukkig voelen, ook wel levensgeluk genoemd. Vraagstukken kunnen dan over allerlei gebieden gaan. Daarvoor wordt in een uitgebreid gesprek het leven van de mens onder de loep genomen. Life Coaching onderzoekt vier wezenlijke levensvragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik ?
  • Hoe kan ik mijn doel bereiken?

Life - of personal Coaching is erop gericht geluk verstorende factoren te onderkennen en het leven zodanig te restylen dat er optimaal geluk ontstaat. Om gelukkig te worden is het nodig een goede balans te vinden in het leven en in de persoonlijkheid. Life Coaching richt zich op beide. Er wordt in het bijzonder gewerkt aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie met jezelf en je omgeving, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van heldere en positieve toekomstvisies.

Life - of personal Coaching  kenmerkt zich door  een  integrale  werkwijze. Door het praten en onderzoeken van deze vier levensvragen zal het mogelijk zijn om bepaalde hindernissen anders aan te pakken.  Methodieken die ingezet kunnen worden zijn; Kernkwadranten, Psychodrama , Voice Dialogue en Voicedrama, Rationele Effectiviteit Training (RET in actie), Mindfulness - en zelfcompassie oefeningen  en Jungiaanse methoden als Actieve Imaginatie en Teken analyse. Door het speels en flexibel inzetten van deze gereedschappen worden doelen eenvoudig gerealiseerd.

'Zo licht als mogelijk, zo diep als noodzakelijk'

Als je er alleen even niet uitkomt, kan een individueel coachingstraject  helpen . Je brengt samen met coach de kwestie of het probleem in kaart en brengt je ordening en structuur aan in je situatie.

Life - of personal Coaching is een dynamische en interactieve stijl van begeleiden, waarbij u geprikkeld wordt om het beste uit jezelf te halen en waarbij je het zelf-oplossend vermogen activeert. Meestal weet jij meer dan je denkt. Resultaat kan zijn dat je weet wat je (anders) wilt, hoe je dit wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt.

Vanuit een betrokken en niet oordelende houding begeleid ik je om terug te gaan naar de basis. Naar een tastbare basis van waaruit je jezelf en je leven kunt opbouwen. Je gaat zelf zien  en ervaren wat de kern is. Daarbij zal ik je inspireren het Hart, wat de kern is, te volgen. Dat vraagt om moed, soms overgave vanuit vertrouwen en de verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven. De moed om zowel te leven vanuit aan één kant je kracht en aan de andere kant je kwetsbaarheid. Ik daag je uit om weer in je centrum, je kracht te gaan staan. De weg te gaan vanuit het Vrije midden, de weg van Persoonlijk Leiderschap.

Life - of Personal Coaching in de regio Helmond, Gemert, Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende , Eindhoven, Valkenswaard, Waalre

Copyright © 2019 Hochstenbach Trainingen, Coaching & therapie
Webdesign & CMS by Downdijk