Wat is jungiaanse psychologie?

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) is de grondlegger van de Jungiaanse of analytische psychologie, ook aangeduid als ‘dieptepsychologie’. Zoals de naam al zegt, is deze vorm van psychologie gericht op de, vaak onbewuste, diepte in de mens.

Twee kernen: ego & Zelf

Volgens Jung bestaat de mens uit twee kernen: een bewust Ik – het ego – een een onbewust of gedissocieerd Ik. Deze wordt vaak het (ware) Zelf genoemd, en komt overeen met het spirituele of geestelijke Zelf, beschreven in esoterische en religieuze tradities. Het Zelf draagt vele namen. Hindoes spreken bijvoorbeeld van Atman en binnen het mystiek christendom wordt het ‘enig geboren’ Zelf de Christus genoemd.

Persoonlijk & collectief onbewuste

Het ego vormt het organiserend centrum van het bewustzijn. Het gedissocieerd Ik of Zelf vormt het organiserend van alle onbewuste gebieden in ons. Deze gebieden kunnen grofweg in twee lagen onderscheiden worden: het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste. Jung duidde de persoonlijk onbewuste gebieden aan als de schaduw. Deze bestaat uit alle delen van de persoonlijkheid die of ooit ervaren en onderdrukt zijn (onderbewuste delen), of in het geheel nooit ervaren zijn (onbewuste delen). Denk bij de laatste bijvoorbeeld aan onontdekte talenten en onbewuste drijfveren. De onderbewuste laag wordt gevormd door trauma’s: pijnlijke ervaringen en herinneringen, vaak vanuit de kindertijd, die onderdrukt zijn. Dit is de laag waar Freud zich mee bezig hield, maar die in feite slechts aan de oppervlakte van het persoonlijk onbewuste ligt. Jung richtte zich dan ook op de dieper gelegen persoonlijke en collectief onbewuste delen. Daar liggen de werkelijke oorzaken en oplossingen voor problemen die zich in de onderbewuste en bewuste delen van de persoonlijkheid manifesteren als psychische en fysieke stoornissen of ziekten.

Kosmisch bewustzijn

Tegenwoordig wordt het collectief onderbewuste ook aangeduid als ‘kosmisch bewustzijn’, een begrip afkomstig van Harry Rump. In de diepste lagen van de psyche zijn we geen individu, maar deel van een groter, kosmisch geheel. Binnen dit energetische, geestelijke geheel, door Lynne McTaggart aangeduid als ‘het Veld’, is een kosmisch bewustzijn (goddelijke intelligentie en liefde) werkzaam die alles volgens perfecte wetten organiseert en in banen leidt. Dit zien we letterlijk weerspiegeld in het universum of het heelal, waarin de miljarden sterrenstelsels en sterren in perfecte samenhang met elkaar functioneren. Plato gebruikte in dit verband de term ‘kosmos’, waarmee hij doelde op de perfecte ordening van alles. Om je een idee te geven van de oneindige intelligentie achter deze ordening… Het waarneembare heelal bevat naar schatting honderd miljard sterrenstelsels, elk bestaand uit eveneens honderd miljard sterren.

Finaal versus causaal

Het ego bestaat, Jungiaans gezien, dus binnen een groter geheel waarbinnen perfecte wetten, functionerend volgens een oneindige intelligentie, werkzaam zijn. De problemen die we vanuit ons bewustzijn ervaren dienen binnen deze visie het doel ons bewuster te maken. Vanuit de Oosterse opvatting wordt in dit verband van ‘karma’ gesproken. Zonder op de verschillen met het, vaak dogmatisch gebruikte karma te willen ingaan, is er wel een verband. Karma gaat ervan uit dat je dingen ervaart, gericht op het toekomstig doel van ontwikkeling. Zo beziet ook een Jungiaan de wereld. Deze visie wordt ‘finaal’ genoemd, omdat ze psychische en fysieke omstandigheden verklaart vanuit de ‘waartoe?’-vraag. In plaats van alleen rekening te houden met de ‘waarom?’-vraag, waarbij een psychische stoornis verklaard wordt uit een verleden trauma (causaal), wordt binnen de Jungiaanse psychologie ook gekeken naar hoe een psychische stoornis uiteindelijk tot een nieuw bewustzijn leidt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alles wat je in het verleden overkomen is, aansluiting heeft op een innerlijk deel en dat dit innerlijk, onbewuste deel – ‘complex’ genoemd – getransformeerd moet en kan worden, voordat men innerlijke en uiterlijke heelheid ervaart.

De weg naar het Zelf

De psychologie van C.G. Jung kan samengevat worden in vier woorden:

‘WORD WIE JE BENT.’

Bron: http://www.degoudgeleweg.nlOnze persoonlijke ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande uiterlijke omstandigheden worden aangestuurd vanuit het alomvattende, geestelijke Zelf dat in iedereen besloten ligt. Vanuit deze essentie of kern groeien we, als een plant uit een zaadje, op. Dat wat zich in dit ontwikkelingsproces ontvouwt, ligt reeds in het zaad – het Zelf – besloten. Een zinvol en gelukkig leven leiden betekent in dit geval dat men zich bewust is van zijn bestemming, zodat men ook in overeenstemming hiermee kan gaan leven. In eerste instantie zullen we ons hierbij laten leiden door de onbewuste delen of complexen, waardoor we vaak tegen onze bestemming leiden. Het vereist een groot bewustwordingsproces om vanuit het ego, bewust contact te maken met onze kern, voordat we ons bewust kunnen laten meevoeren in de richting die ons leven toch al uit stroomt.

In de kern draagt iedereen een archetypische blauwdruk van zichzelf en zijn leven. Door steeds dieper in onszelf af te dalen en contact te maken met het gedissocieerd bewustzijn (persoonlijk onbewuste) en het kosmisch bewustzijn (collectieve onbewuste), transformeren we de archetypische energieën in ons van een negatieve naar een positieve werking. Zo kunnen we ons bewust verenigen met ons lot en kunnen we ‘worden wie we in wezen zijn’.

Freud en Jung stelde de psyche voor als een ijsberg, waarbij het grootste deel onder het wateroppervlak, dat wil zeggen – onbewust, ligt.

Bron: www.degoudgeleweg.nl

Verschillende (persoonlijkheids-)  modellen en methoden zijn ontwikkeld op basis van de Jungiaanse psychologie zoals o.a.; Insights Discovery model van  Andrew en Andi Lothian,  Kernkwadranten model van Ofman, de Myers – Briggs Type Indicator (MBTI),  Voice Dialogue Hal en Sidra Stone. 


Terug
Copyright © 2019 Hochstenbach Trainingen, Coaching & therapie
Webdesign & CMS by Downdijk