Voice dialogue - Wat is voice dialogue?

Voice Dialogue is een methode die inzicht biedt in ons innerlijk krachtenveld. De theorie die daaraan ten grondslag ligt is vanuit Jungiaanse analytische psychologie onderbouwd en gevoed door stromingen als Psychodrama, Gestalt, Transactionele Analyse en Psychosynthese. Voice Dialogue is ontwikkeld door het Californische psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone.

De theorie van Voice Dialogue gaat er van uit dat u als persoon niet uit één maar uit een heleboel ikken bestaat, ook wel subpersonen genoemd, die allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. Het is leerzaam en leuk om zo naar uzelf te kijken, en het biedt een aantal voordelen.

Zo krijgt u inzicht in het eigen gedrag en waarom dat soms ineffectief is. En u ontdekt hoe u uw gedrag kunt ombuigen. Het wordt bovendien helder waarom sommige mensen u meteen aantrekken en andere juist niet. Als u niet goed functioneert in uw  privé-leven of in uw werksituatie is er vaak sprake van een disharmonie tussen diverse kanten.
Zie ook het boek 'Ik ken mijn ikken' waarvan Berry Collewijn mede-auteur is.

Met de methode van Voice Dialogue kan men de verschillende ikken een 'stem' geven en ze afzonderlijk uitnodigen hun zegje te doen. U krijgt inzicht in welke subpersoon of subpersonen bij u aan het woord zijn en of uw beslissingen werkelijk vrije keuzes zijn. Soms kan het helpen ook de andere 'point of view' te ontdekken.

Als men  met een 'ik' praat, lijkt het alsof het een persoon van vlees en bloed is. Een persoon met een eigen geschiedenis, eigen beweegredenen om te bereiken wat hij wil en gegronde redenen om dit te doen. Een subpersoon heeft vaak goede bedoelingen, hij wil u beschermen tegen vermeende kwetsing van buitenaf.

Vaak ben u zich niet bewust dat sommige ikken de dienst uitmaken.  U hebt namelijk het idee dat u er als het ware mee samen valt.  U zegt dan: 'Ik ben een perfectionist', in plaats van: 'ik heb een perfectionistische kant'. U bent dan als het ware 'overgenomen' door deze stem. Het helpt om zo'n kant uit te horen en te ontdekken welke functie deze stem in u leven heeft. Om vanuit deze informatie te kijken of er nog andere visies zijn. Waarna u zelf beter keuzes kunt maken.

Bron: http://www.berrycollewijn.nl/

 

 

Voice dialogue in de regio Helmond, Gemert, Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende , Eindhoven, Valkenswaard, Waalre


Terug
Copyright © 2019 Hochstenbach Trainingen, Coaching & therapie
Webdesign & CMS by Downdijk